OdporúčameSlovenskoSprávyTlačové správy

Domáca karanténa, všetky informácie na jednom mieste

Po týždňoch sľubov konečne štát spustil domácu karanténu. Stalo sa tak včera večer po tom, čo repatrianti zablokovali hraničný prechod Jarovce-Kittsee. Štátna aplikácia eKarantena totiž mešká a čaká sa na schválenie od Apple a Google.

Domácu karanténu tak zatiaľ môžu využiť navrátilci len na hraničnom prechode Bratislava Petržalka – Berg. Podmienkou je tiež, že musíte vlastniť smartfón s operačným systémom Android. Majitelia iPhonov musia čakať na schválenie aplikácie eKarantena zo strany Apple.

Základné podmienky domácej izolácie:

 • smartfón s kamerou a určovaním polohy,
 • nonstop Wi-Fi pripojenie alebo dostatok mobilných dát,
 • dostatočnosť mobilného signálu na Vami vybranom mieste domácej izolácie,
 • osoby v spoločnej domácnosti musia absolvovať domácu izoláciu spolu s Vami,
 • upovedomenie osoby, ktorá vás preváža zo štátnej hranice o povinnosti chrániť sa bezventilovým respirátorom FFP2/KN95.

Ako domáca izolácia vlastne vyzerá?

Na zabezpečenie dohľadu nad dodržiavaním pravidiel domácej izolácie slúži mobilná aplikácia eKaranténa. Vďaka nej môžete povinných 14 dní prečkať v pohodlí domova.

Podmienkou domácej izolácie je povinné absolvovanie testu na COVID-19. Pre testovanie na COVID-19 vás bude v priebehu niekoľkých dní po nastúpení do domácej izolácie kontaktovať pracovník Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, alebo vás aplikácia eKaranténa vyzve, aby ste sa objednali na test sami na stránke korona.gov.sk.

Počas domácej izolácie nemôžete opustiť svoju domácnosť. Myslite na to, že na celý čas strávený v domácej izolácii si treba zabezpečiť potravinové a iné nevyhnutné zásoby (napr. lieky). Môžete využiť donáškové služby, pomoc susedov, priateľov, dobrovoľníkov, ale vy ani členovia vašej domácnosti nemôžete opustiť domácu izoláciu.

Pokiaľ žijete v spoločnej domácnosti s inými osobami, povinnosť domácej izolácie sa vzťahuje aj na tieto osoby spolu s vami. Domácu izoláciu neodporúča štát absolvovať v spoločnej domácnosti, v ktorej žije človek starší ako 65 rokov

Chcem sa vrátiť na Slovensko a mám záujem o domácu izoláciu. Ako mám postupovať?

Ak ste rozhodnutí pre domácu izoláciu, vyplňte registračný formulár a stiahnite si aplikáciu eKaranténa v dostatočnom predstihu pred príchodom na štátne hranice.

Vyplňte formulár na stránke korona.gov.sk

Do formulára budete musieť zadať:

 • osobné údaje,
 • mobilné telefónne číslo,
 • hraničný prechod, cez ktorý budete prechádzať,  
 • poznávaciu značku vozidla (ak v ňom plánujete prekročiť hranicu),
 • osoby, s ktorými cestujete alebo budete v domácej izolácii,
 • miesto izolácie (pozor: vždy musíte miesto označiť miesto aj presne na mape vo formulári; ak ide o chatku, prípadne záhradný domček, ktoré nemajú súpisné číslo, nie je podmienkou presná adresa, toto miesto označte priamo na mape vo formulári),
 • deti do 16 rokov a osoby žijúce v spoločnej domácnosti, s ktorými chcete stráviť domácu izoláciu.

Osoby v spoločnej domácnosti, ktorým vznikne povinnosť ostať v domácej izolácii spolu s vami sa nemusia samostatne registrovať a stiahnuť si aplikáciu eKaranténa. Tieto osoby ale musia byť uvedené vo vašom registračnom formulári. Za účelom kontroly nahlásenia všetkých osôb v domácnosti k vám môže prísť kontrola Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a za porušenie tohto nariadenia vám hrozí pokuta.

Deti do 16 rokov

Deti do 16 rokov sa neregistrujú prostredníctvom registračného formuláru ani si nesťahujú aplikáciu eKaranténa, nahlasuje ich zákonný zástupca vo svojom registračnom formulári (kolónka Osoby, s ktorými cestujete alebo budete tráviť domácu izoláciu).

Príklad: Ak cestujete 2 dospelí a 2 deti do 16 rokov, o registráciu musia požiadať a aplikáciu musia mať nainštalovanú a spustenú obaja dospelí. Deti musia byť uvedené u dospelých.

Minimálne technické požiadavky na aplikáciu eKaranténa

Android

 • minimálne operačný systém Android verzia 5.0 alebo novší  
 • Google Play Services v 13.0
 • kamera  
 • určovanie polohy (známe ako GPS)
 • internetové spojenie

iOS

 • minimálne operačný systém iOS 10.0 alebo novší  
 • povolenie PUSH notifikácií
 • kamera  
 • určovanie polohy (známe ako GPS)
 • internetové spojenie  

Pre zabezpečenie domácej izolácie budete náhodne vyzývaní na rozpoznanie prostredníctvom biometrie tváre. Rozpoznanie pomocou biometrie tváre bude technologicky zabezpečené priamo pomocou aplikácie eKaranténa (tzn. nemusíte mať smartfón, ktorý podporuje rozpoznanie biometrie tváre, napríklad iPhone s Face ID technológiou, stačí kamera).

Stiahnutie a aktivácia aplikácie pred príchodom na štátnu hranicu

Stiahnite si aplikáciu z App Store alebo Google Play.

Po stiahnutí aplikácie povoľte všetky prístupy a následne budete vyzvaní na zadanie vášho mobilného čísla priamo do aplikácie.  

Následne vám príde aktivačná SMS. V aktivačnej SMS bude uvedený kód, ktorý je potrebné zadať do aplikácie eKaranténa. Po zadaní kódu sa aplikácia eKaranténa spáruje s údajmi uvedenými vo vašom registračnom formulári, ktoré v aplikácii následne uvidíte. V aplikácii uvidíte aj váš COVID-19-PASS (čiarový kód a tri trojice znakov), ktorý vám bol pridelený po registrácii.   

Aplikácia eKaranténa vás informuje o tom, že je pripravená na váš prechod štátnymi hranicami.

Ako v nastaveniach telefónu udeliť aplikácii potrebné povolenia?

Pri prvom zapnutí po inštalácií vás aplikácia sama vyzve na udelenie potrebných povolení – stačí zakaždým stlačiť „áno“.

Ak by sa to z rozličných dôvodov nepodarilo, tieto povolenia jej viete udeliť aj prostredníctvom nastavení vášho telefónu. Ako na to?

Android

 • Otvorte nastavenia. 
 • Zvoľte „Aplikácie & oznámenia“. 
 • Zvoľte „Povolenia“.
 • Vyberte, pre akú funkcionalitu chcete udeliť aplikácií povolenia (Kamera / Vaša poloha).
 • V zozname aplikácií nájdite eKaranténa a zvoľte povoliť.

iOS (Apple)

 • Otvorte nastavenia. 
 • Vyberte aplikáciu eKaranténa.  
 • Vyberte, pre akú funkcionalitu chcete udeliť aplikácií povolenia (Kamera / Vaša poloha) a guličku posuňte doprava.

Ďalšie potrebné dokumenty

Na prechod štátnou hranicou budete okrem registrácie a aktívnej aplikácie eKaranténa potrebovať aj podpísané 2 dokumenty. Vytlačte a podpíšte oba dokumenty 2x ešte pred príchodom na hranice.

Jedná sa o Čestné prehlásenie a Súhlas s podrobením sa nariadenej izolácie v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie.

Do schválenia aplikácie spoločnosťou Google je potrebné podpísať aj Informáciu o karanténe, čím beriete na vedomie, že aplikácia zatiaľ nie je autorizovaná Google a preberáte preto na seba riziko s tým spojené.

Prechod štátnymi hranicami

Príchod na štátnu hranicu si naplánujte v čase medzi 08:00-18:00 hod. (7 dní v týždni). Je to čas, v ktorom vás budú vedieť vybaviť príslušníci polície. Mimo tohto času nebude zabezpečená technická podpora.

V prípade, ak idete do domácej izolácie, musíte si zabezpečiť individuálnu dopravu. Preferovaným dopravným prostriedkom na prekročenie štátnej hranice je auto. Máte tri možnosti: 

Hranicu prekročíte v aute a pokračujete ním rovno do miesta domácej izolácie. 

Dopravíte sa na hranicu inak (autobus, taxi, peši). Na hranicu pre vás príde autom člen vašej domácnosti. Je to človek, ktorý spolu s vami absolvuje povinnú domácu izoláciu.

Dopravíte sa na hranicu inak (autobus, taxi, peši). Na hranicu pre vás príde autom iná osoba (môže byť aj taxi), ktorá nie je členom domácnosti a nenastupuje s vami do domácej izolácie, ale táto osoba musí byť počas celého presunu chránená bezventilovým respirátorom FFP2/KN95.

Ako bude prebiehať hraničná kontrola?

Po príchode na hranicu príslušníkovi polície predložíte doklad totožnosti.   

Príslušník vás požiada, aby ste spustili aplikáciu a na jej odomknutie použili biometrické rozpoznávanie tváre.  

Aplikácia eKaranténa vám zobrazí váš COVID-19-PASS, ktorý predložíte príslušníkovi polície.

Príslušník naskenuje COVID-19-PASS svojím mobilným telefónom a overí oprávnenie na vstup. Oprávnenie na vstup môže v niektorých prípadoch overiť aj vysielačkou s operačným strediskom policajného zboru.  

Príslušník polície skontrolujte a porovná údaje z vášho dokladu totožnosti s údajmi zobrazenými v aplikácii. V prípade, že údaje súhlasia, potvrdí overenie a nadiktuje vám 4−miestne číslo, ktoré zadáte prostredníctvom možnosti „Zadať výzvu“ do svojej aplikácie eKaranténa.  

Aplikácia vygeneruje odpoveď vo forme  6−miestneho čísla, ktoré poskytnete príslušníkovi polície.  

Príslušník polície overí prostredníctvom tohto čísla vaše oprávnenie na vstup. V prípade, ak je číslo správne, príslušník polície vám povolí vstup na územie SR s aktivovanou domácou izoláciu.   

Príslušník polície vám dá podpísať Čestné vyhlásenie a Súhlas s podrobením sa nariadenia izolácie v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie. V prípade ak ste si tieto dokumenty pripravili vopred skrátite si tak čas vybavenia (nezabudnite každý dokument musíte mať vytlačený a podpísaný 2x).  

V prípade, že ste neprišli na hranice autom, môže príslušník polície skontroluje, či pre vás niekto autom prišiel.  

Aktivovaná domáca izolácia znamená, že od tohto momentu vám začína plynúť povinnosť bezodkladne a najkratšou cestou sa dopraviť na adresu zvoleného miesta domácej izolácie. Cestou sa zdržujte sociálnych kontaktov, nesmiete sa nikde zastavovať, nakupovať a podobne.

O aktivácii domácej izolácie vás bude informovať aj notifikácia. (V prípade nedostatočného signálu dostanete notifikáciu hneď, ako sa signál obnoví. Čas na presun do mieste domácej karantény, ale začína plynúť prechodom hranice).

V prípade akýchkoľvek problémov (nemožnosť overenia prostredníctvom aplikácie, nemožnosť aktivácie aplikácie príslušníkom polície), ste povinní absolvovať štandardnú štátnu karanténu v príslušnom zariadení.

Presun do domácej izolácie

Ak všetko prebehlo v poriadku a príslušník polície vám povolil vstup, je vašou povinnosťou bezodkladne sa presunúť na zvolené miesto domácej izolácie. Štát na webe pripomína, že na presun máte 8 hodín od aktivácie domácej izolácie.

Pobyt v domácej izolácii

Váš mobilný telefón počas domácej izolácie:

 • musí byť nepretržite zapnutý,    
 • nesmie byť zapnutý letový režim,  
 • musí byť nepretržite pripojený na internet.
 • musí mať aktívnu aplikáciu (ponechajte ju v aktívnom stave),
 • umožniť automatickú aktualizáciu mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania domácej izolácie,
 • povoliť mobilnému zariadeniu lokálne uložiť odfotografovanú podobizeň tváre používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,
 • musí mať zapnuté a povolené určovanie polohy (známe ako GPS),
 • musí mať nepretržite povolené prijímanie notifikácií (vrátane SMS) na mobilnom zariadení,
 • povolené používanie kamery pre účely rozpoznanie biometrie tváre, technologicky to bude zabezpečené priamo pomocou aplikácie eKaranténa (tzn. rozpoznanie tváre sa udeje prostredníctvom kamery a aplikácie eKaranténa, nemusíte mať smartfón, ktorý podporuje rozpoznanie biometrie tváre, napríklad iPhone s Face ID technológiou, stačí kamera).

Aplikáciu počas domácej izolácie nikdy nevymažte, ponechajte ju nainštalovanú. Opätovná inštalácia nie je možná!

Počas 14-tich dní domácej izolácie ste povinní zdržiavať sa len vo vami určenom mieste domácej izolácie, zdržať sa sociálnych kontaktov, zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto domácej izolácie alebo prijímať v mieste izolácie osoby mimo vašej domácej izolácie.

Zároveň máte povinnosť sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Test na COVID-19

Súčasťou domácej izolácie je tiež povinnosť absolvovať test na COVID-19. Test budete absolvovať zvyčajne najskôr na 5. deň domácej izolácie. 

Za účelom testovania na COVID-19 vás bude v priebehu niekoľkých dní po nastúpení do domácej izolácie kontaktovať pracovník Regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo vás vyzve aplikácia eKaranténa, aby ste sa objednali na test sami. Ak budete kontaktovaní pracovníkom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, s pracovníkom si dohodnete telefonicky miesto a spôsob vykonania testu podľa vašich možností. 

V prípade, že na testovanie na COVID-19 využijete odberné miesto, tzn. dopravíte sa vlastným autom a odber absolvujete priamo z auta cez okienko (tzv. drive through odberné miesto), táto cesta sa nebude vnímať ako porušenie podmienok domácej izolácie.

Porušenie domácej izolácie

Aplikácia eKaranténa bude náhodne niekoľko krát denne požadovať biometriu tváre, nereagovanie sa bude považovať za možné porušenie domácej izolácie.

V dodržiavaní podmienok domácej izolácie vám pomáha aplikácia eKaranténa. Aplikácia je určená na to, aby s vami komunikovala počas domácej izolácie. To platí aj pri porušení domácej izolácie. Aplikácia eKaranténa vyhodnocuje vaše správanie a pokiaľ zaznamená podozrenie z porušovania, automaticky o tom upovedomí pracovníkov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Čo sa rozumie porušením domácej izolácie?

 • opustenie miesta určeného na domácu izoláciu,  
 • nastavenie režimu lietadla na telefóne,
 • odinštalovanie aplikácie,  
 • vypnutie telefónu,  
 • systémovo vypnuté sledovanie polohy telefónu,  
 • vypnutie mobilných dát alebo wifi,  
 • nereagovanie na výzvu aplikácie – overiť sa prostredníctvom rozpoznania biometrie tváre,
 • výber miesta domácej izolácie mimo mobilného signálu,
 • manipulácia s GPS polohou alebo s aplikáciou.

V prípade porušenia podmienok domácej izolácie vás na porušenie upozorní aplikácia, zároveň dostanete aj výstražnú SMS. Táto SMS sa zasiela aj preto, aby vás výstraha zastihla, ak by sa vám minuli mobilné dáta, nefungovala Wi-Fi a podobne.

Za nerešpektovanie podmienok domácej izolácie môže Úrad verejného zdravotníctva uložiť pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur. Rovnako aj orgány Policajného zboru a obecnej polície môžu uložiť blokovú pokutu vo výške do 1000 €.

Ukončenie domácej izolácie

Ak nie ste pozitívne testovaní, po 14 dňoch sa vaša domáca izolácia končí a aplikácia sa automaticky vypne. Ďalej vás už nemonitoruje.

Ak ste pozitívne testovaní na COVID-19, lekár alebo hygienik určí ďalší postup. Vaša aplikácia eKaranténa zostáva naďalej aktívna. V prípade mierneho priebehu ochorenia zostanete doma, v prípade zhoršenia zdravotného stavu budete hospitalizovaní (podľa štandardných postupov). Po uplynutí 14 dní vám test na COVID-19 zopakujú.

Viac o domácej karanténe a problémoch na hraniciach:

Značky
Viac

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button
Close
Close