FinancieSprávyTlačové správy

Medziročne klesajú príjmy aj výdavky

Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 1 560,5 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna 2020 schodok vo výške 3 909,8 mil. eur

Medziročný výpadok daňových príjmov predstavoval 819,0 mil. eur (-14,2 %). Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 391,5 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 319,3 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 67,6 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 44,5 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 7,7 mil. eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 6,5 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 0,6 mil. eur. Naopak pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri iných daniach na tovary a služby vo výške 18,7 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 30,0 mil. eur (+5,6 %). Príjmy štátneho rozpočtu z dividend dosiahli 1,1 mil. eur, čo oproti minulému roku predstavuje pokles o 43,6 mil. eur. Uvedený pokles nie je v súčasnosti smerodajný, nakoľko príjmy z dividend sú realizované najmä v druhej polovici roka.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 25,0 mil. eur (-6,3 %). Ide najmä o medziročný pokles v rámci administratívnych poplatkoch o 20,1 mil. eur, iných nedaňových príjmov o 7,4 mil. eur a príjmov z prenájmu majetku o 3,1 mil. eur. Uvedené výpadky príjmov sú čiastočne kompenzované medziročným nárastom kapitálových príjmov o 5,1 mil. eur a úrokov o 0,5 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 65,3 mil. eur (-9,2 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 59,8 mil. eur, s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 19,1 mil. eur . Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 51,9 mil. eur. Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 669,9 mil. eur. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 825,1 mil. eur. Uvedené zvýšenie je zaznamenané najmä v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde došlo k medziročnému zvýšeniu čerpania výdavkov o 613,8 mil. eur, a to najmä v súvislosti so zmiernením negatívnych dopadov COVID 19.

Viac

Tlačová správa

Ak máte záujem o zverejnenie vašej tlačovej správy môžete ju poslať mailom na adresu press@stalosa.sk. Denne zverejňuje výber zaujímavých tlačových správ.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button