FinancieSlovenskoSprávyTlačové správy

Bilancia slovenského štátneho rozpočtu

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 756,0 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 1 650,5 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla 2020 schodok vo výške 3 833,1 mil. eur.

Medziročný výpadok daňových príjmov predstavoval 781,6 mil. eur (-11,3 %). Negatívny vývoj sme zaznamenali pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 454,6 mil. eur, pri DPH vo výške 215,0 mil. eur, pri spotrebných daniach 69,8 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb 37,3 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 12,4 mil. eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 10,5 mil. eur.

Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 1,0 mil. eur. Naopak pozitívny vývoj sme zaznamenali pri iných daniach na tovary a služby vo výške 19,0 mil. eur.

Medziročný pokles bol aj z príjmov z rozpočtu EÚ a to o 4,0 mil. eur (-0,6 %).

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend dosiahli 103,3 mil. eur, čo oproti minulému roku predstavuje nárast o 51,1 mil. eur. Uvedený nárast však nie je v súčasnosti smerodajný, keďže príjmy z dividend sú realizované najmä v druhej polovici roka.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 21,5 mil. eur (-4,7 %). Ide najmä o pokles v rámci administratívnych poplatkov o 22,1 mil. eur, iných nedaňových príjmov o 0,9 mil. eur a príjmov z prenájmu majetku o 3,2 mil. eur. Uvedené výpadky sú čiastočne kompenzované medziročným nárastom kapitálových príjmov o 4,2 mil. eur a úrokov o 0,5 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 63,7 mil. eur (-8,7 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 30,4 mil. eur (+3,8 %), s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 12,0 mil. eur (+9,4 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 29,0 mil. eur (+5,8 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 669,9 mil. eur (+100,0 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 972,9 mil. eur (+13,1 %).

Uvedené zvýšenie je najmä v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde došlo k medziročnému zvýšeniu čerpania výdavkov o 759,3 mil. eur, a to najmä v súvislosti so zmiernením negatívnych dopadov COVID 19.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur)Predbežná
skutočnosť
2019
Skutočnosť
k
31.07.2019
Schválený
rozpočet
2020
Skutočnosť
k
31.07.2020
% plnenia ŠR
v roku 2019
% plnenia ŠR
v roku 2020
Index
2020 / 2019
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu15 825 5358 144 15415 792 6967 388 18651,5%46,8%90,7%
Daňové príjmy12 336 3576 920 60012 817 4706 139 05356,1%47,9%88,7%
EÚ príjmy2 126 921714 5631 677 689710 56933,6%42,4%99,4%
Dividendy504 81152 267438 628103 33310,4%23,6%––
      z toho:  štátny rozpočet504 80152 267438 618103 33310,4%23,6%––
                   MH Manažment, a. s.1001000,0%0,0%––
Ostatné príjmy857 446456 724858 909435 23153,3%50,7%95,3%
Výdavky štátneho rozpočtu18 027 0159 570 79918 560 87811 221 30353,1%60,5%117,2%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu1 037 178731 0741 156 872667 38670,5%57,7%91,3%
EÚ výdavky2 092 561798 5181 677 689828 85238,2%49,4%103,8%
Spolufinancovanie304 343128 238271 284140 26942,1%51,7%109,4%
Odvod do EÚ vrátane rezervy750 226500 761913 641529 80366,7%58,0%105,8%
Transfer Sociálnej poisťovni 00209 596669 865––––––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu13 842 7077 412 20814 331 7968 385 12853,5%58,5%113,1%
Schodok štátneho rozpočtu-2 201 480-1 426 645-2 768 182-3 833 11764,8%138,5%268,7%
Viac

Tlačová správa

Ak máte záujem o zverejnenie vašej tlačovej správy môžete ju poslať mailom na adresu press@stalosa.sk. Denne zverejňuje výber zaujímavých tlačových správ.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button