SlovenskoSprávy

Namiesto 1,1 milióna zaplatí Prešov za asanáciu paneláka len 781 tisíc

Mesto Prešov zaplatí firme, ktorá asanovala panelák po výbuchu plynu menej ako pôvodne firma požadovala. Prešov ušetrí 237 tisíc eur.

Mesto Prešov pristúpi k úhrade nákladov spojených so záchrannými prácami vykonanými po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove. Faktúru od spoločnosti Matijka s.r.o., ktorá realizovala dokončenie asanácie paneláku po výbuchu plynu, radnica preplatí len do výšky uznanej v znaleckom posudku z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Rozhodli znalci

Mesto Prešov už pozná reálnu výšku nákladov na záchranné práce na Mukačevskej ulici v Prešove súvisiace s tragickým výbuchom, ku ktorému došlo 6.12.2019. Celkové rozpočtové náklady na asanáciu spodných podlaží bytového domu na Mukačevskej 7 v Prešove, triedenie a odvoz sutín a ich uloženie na skládke odpadov Petrovce – Hanušovce predstavujú sumu 781.029,08 eur s DPH.

Vyplýva to zo záverov Znaleckého posudku vypracovaného Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Sumu stanovenú znaleckým ústavom považuje mesto Prešov za opodstatnenú a preukázanú a je pripravené ju vyplatiť firme, ktorá realizovala asanáciu a odvoz sutín. Mesto doteraz uhradilo firme iba nespochybniteľnú časť výdavkov vo výške 250.000 eur s DPH.

Firma žiadala viac

Spoločnosť, ktorá asanáciu paneláka realizovala, doručila mestu Prešov dve faktúry súvisiace so záchrannými prácami na Mukačevskej ulici v celkovej výške 1.018.481,98 eur,  (prvú faktúru v sume 803.405,49-€ a druhú faktúru v sume 215.076,49 eur). 

„Mesto Prešov však firme uhradí v zmysle záverov znaleckého posudku iba 781.029,08 eur, čím zabezpečí hospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi. Zostatok v sume 237.452,90 eur mesto Prešov neuznáva,“ uviedlo vo svojom stanovisku mesto Prešov.

Problémové ceny

„Mesto Prešov už pri zadávaní objednávky spoločnosti Matijka s.r.o. na búracie a asanačné práce a odvoz sutín z bytového domu na ulici Mukačevská č.7 v Prešove avizovalo, že bude preverovať opodstatnenosť a správnosť vykonaných prác, ktoré následne podliehajú prevereniu Okresným úradom v Prešove,“ uvádza vo vyjadrení mesto Prešov.

Už na začiatku boli totiž pochybnosti o oprávnenosti nákladov a niektoré konkurenčné firmy namietali, že cena sa asanáciu a odvoz sutín je príliš vysoká. Mesto Prešov sa preto rozhodlo nechať si vystavené faktúry preveriť znalcom z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

„Pri vypracovaní posudku poskytlo mesto Prešov znaleckému ústavu plnú súčinnosť a všetky potrebné dokumenty vrátane cenovej ponuky, faktúr a výkazu prác od firmy Matijka s.r.o., a taktiež faktúr o uložení odpadu od spoločnosti OZON Hanušovce, a.s. Okrem toho mesto poskytlo ústavu aj stavebný denník,“ doplnilo vo vyjadrení mesto Prešov.

Nie cena, ale súpis prác

Podľa mesta Prešov neboli problémom ceny. Podľa znalcov totiž skutočne boli ceny vo väčšine prípadov o niekoľko percent nižšie ako jednotkové ceny v cenníku Cenekon. Ten pritom tvorí databázu pre oceňovanie stavebných prác.

„Znalecký ústav preveril všetky dokumenty, pričom nespochybnil rozsah ani množstvo vykonaných prác, ani rozsah odpracovaných hodín, ani uloženie odpadu na skládke. Znalecký ústav konštatoval, že jednotkové ceny spoločnosti Matijka s.r.o. sú nižšie o 3,1% až 25,7% ako sú jednotkové ceny rovnakých položiek v cenníku Cenekon za 2. polrok 2019,“ uviedlo mesto Prešov.

Rozdiel vo fakturovanej cene a kontrolným rozpočtom spracovaným Ústavom súdneho inžinierstva spočíva v tom, že súpis vykonaných prác zo dňa 18.02.2020 a zo dňa 30.03.2020 nie je zostavený správne. „Znalecký ústav v posudku podrobne uviedol, ktoré položky cenovej ponuky zo dňa 16.12.2019 a súpisu vykonaných prác zo dňa 18.02.2020 a zo dňa 30.03.2020 a následne vystavených faktúr, spoločnosť Matijka s.r.o. uviedla nesprávne. Znalecký ústav ďalej uviedol, ktoré práce mali byť zahrnuté pod iné položky a kódy, čím vznikol rozdiel v cene v neprospech mesta Prešov,“ uvádza mesto v stanovisku.

„Nesprávne vystavené faktúry za záchranné práce nepovažuje mesto Prešov za pripravený zámer. Išlo totiž o špecifickú zákazku v dôsledku mimoriadnej udalosti. Zároveň chceme vyjadriť poďakovanie za promptnú reakciu a korektný prístup tejto spoločnosti, ktorá nastúpila na miesto mimoriadnej udalosti bezprostredne po ukončení činnosti špecializovanej firmy z Českej republiky, v čase blížiacich sa vianočných sviatkov,“ uviedlo mesto.

Viac

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button