Bleskové správyFinancieSprávyTlačové správy

Ministerstvo financií: bilancia štátneho rozpočtu

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 539,3 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 1 808,6 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta 2020 schodok vo výške 3 987,1 mil. eur.

Medziročný výpadok daňových príjmov predstavoval 623,7 mil. eur (-8,0 %). Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 489,6 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 66,3 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 31,4 mil. eur, pri dani z pridanej hodnoty vo výške 26,5 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 17,2 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 12,0 mil. eur.

Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 1,3 mil. eur. Naopak pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri iných daniach na tovary a služby vo výške 20,6 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 35,2 mil. eur (+4,1 %).

Medziročný nárast príjmov štátneho rozpočtu z dividend predstavoval 92,6 mil. eur (+112,1 %).

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 43,4 mil. eur (-7,7 %). Ide najmä o medziročný pokles v rámci administratívnych poplatkov o 41,2 mil. eur, iných nedaňových príjmov o 4,2 mil. eur a príjmov z prenájmu majetku o 3,3 mil. eur. Uvedené výpadky príjmov sú čiastočne kompenzované medziročným nárastom kapitálových príjmov o 4,8 mil. eur a úrokov o 0,5 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 62,5 mil. eur (-8,3 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 62,8 mil. eur (+6,5 %), s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 25,6 mil. eur (+16,1 %).

Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 5,0 mil. eur (-0,9 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 669,9 mil. eur (+100,0 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 1 117,8 mil. eur (+13,2 %). Uvedené zvýšenie je zaznamenané najmä v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde došlo k medziročnému zvýšeniu čerpania výdavkov o 888,1 mil. eur, a to najmä v súvislosti so zmiernením negatívnych dopadov COVID 19.

Viac

Tlačová správa

Ak máte záujem o zverejnenie vašej tlačovej správy môžete ju poslať mailom na adresu press@stalosa.sk. Denne zverejňuje výber zaujímavých tlačových správ.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button