OdporúčameSlovenskoSprávy
Odporúčame

ÚVZ: nakazených bude pribúdať. Rekordné počty budú častejšie

Z takmer 6000 vykonaných laboratórnych vyšetrení bol pozitívny výsledok na ochorenie COVID-19 potvrdený u 226 osôb, čo sa vzhľadom na vysoký počet vykonaných testov podľa Úradu verejného zdravotníctva predpokladalo.

Dôležité
  • Počet prípadov bude podľa hygienikov narastať.
  • V prípade dnes potvrdených prípadov ide väčšinou o dohľadané kontakty.
  • ÚVZ odporúča dodržiavať zásadu R – O – R, ktorá môže zabrániť rýchlemu šíreniu ochorenia COVID-19.

Vyššie počty pozitívnych prípadov nebudú nezvyčajné podľa hygienikov ani v nasledujúcom období: s návratom detí do škôl a škôlok po prázdninách a návratom dospelých do zamestnania po dovolenkách sa prirodzene zvyšuje mobilita ľudí.

„Tým rastie aj riziko šírenia ochorenia COVID-19, s tým súvisí vyšší počet indikácií na testovanie aj počet kontaktov pozitívne testovaných osôb. Okrem kontaktov potvrdených prípadov sa testujú aj suspektné osoby, ľudia vracajúci sa z rizikových krajín a ďalšie osoby indikované na testovanie,“ uviedol Úrad verejného zdravotníctva.

R – O – R

V čase pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 je dôležité podľa Úradu verejného zdravotníctva mať stále na pamäti dôležitosť dodržiavania základnej a veľmi účinnej prevencie, a to je nosenie rúšok, dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu a pravidelné umývanie, resp. dezinfekciu rúk.

Vďaka týmto trom zásadám podľa hygienikov významne bránime nielen šíreniu ochorenia COVID-19, ale aj šíreniu mnohých ďalších infekčných ochorení, vrátane chrípky, ktorej sezóna sa blíži.

„Dostatočný odstup od cudzích ľudí, dezinfekciu rúk a respiračnú hygienu je dôležité dodržiavať aj v exteriéri, nielen v interiéroch. Rovnako aj v exteriéri je dôležité vyhýbať sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí – pokiaľ to nie je možné, v záujme účinnej prevencie odporúčame aj vonku nasadiť si na takýchto miestach rúško a zdržiavať sa tam len na nevyhnutný čas,“ uviedli hygienici.

Dodržiavaním aktuálne platných opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR a opatrení a odporúčaní regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR na lokálnej úrovni dokážeme podľa hygienikov podstatne znížiť riziko šírenia ochorenia COVID-19.

„Verejnosti odporúčame okrem oficiálnej stránky ÚVZ SR sledovať aj webstránky miestne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR,“ doplnil Úrad verejného zdravotníctva.

Dolný Kubín

Početnejší výskyt potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 zaznamenali regionálne úrady verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Nitre a Dolnom Kubíne.

Všetky potvrdené prípady ochorenia COVID-19 v okrese Tvrdošín sú dohľadané kontakty z identifikovaného a podchyteného ohniska nákazy. Dohľadávanie kontaktov potvrdených prípadov naďalej intenzívne pokračuje, RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne im nariaďuje izoláciu a zabezpečuje testovanie na ochorenie COVID-19. RÚVZ nateraz vydal pre okresy Trstená a Tvrdošín odporúčanie obmedziť sociálne kontakty a vydanie zákazu návštev v nemocnici.

Nitra

Aj v prípade potvrdených prípadov z Nitry ide zväčša o aktívne dohľadané kontakty monitorovaných ohnísk nákazy, v niektorých prípadoch sa v súčasnosti vykonáva epidemiologické vyšetrovanie. Epidemiológovia naďalej pokračujú v aktívnom dohľadávaní kontaktov. RÚVZ epidemiologickú situáciu v nitrianskom okrese pozorne sleduje, jej vývoj hodnotí na dennej báze a v závislosti od toho prehodnocuje prijatie potrebných protiepidemických opatrení na lokálnej úrovni.

Bratislava

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave došpecifikuje informácie k potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19 v priebehu dňa. Správu za Bratislavu budeme aktualizovať.

Viac

Podobné články

Back to top button