Ministerstvo zverejnilo bilanciu štátneho rozpočtu

Medziročný výpadok daňových príjmov predstavoval takmer 347,0 mil. eur (-3,1 %). Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 312,4 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 88,6 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 16,7 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 16,4 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 2,1 mil. eur. Naopak pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 66,4 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 21,7 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 1,1 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 393,1 mil. eur (+30,8 %).

Medziročný pokles príjmov štátneho rozpočtu z dividend predstavoval 207,4 mil. eur (-54,2 %).

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 21,7 mil. eur (-2,9 %). Ide najmä o medziročný pokles administratívnych poplatkov o 52,9 mil. eur a príjmov z prenájmu o 6,2 mil. eur. Tieto výpadky sú čiastočne kompenzované nárastom iných nedaňových príjmov o 35,5 mil. eur, kapitálových príjmov o 1,0 mil. eur a úrokových príjmov o 0,9 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 238,5 mil. eur (-24,8 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 274,0 mil. eur (+18,3 %), s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 88,4 mil. eur (+35,7 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 71,1 mil. eur (+9,9 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 969,9 mil. eur (+100,0 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 2 078,2 mil. eur (+17,5 %). Uvedené zvýšenie je zaznamenané najmä v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde došlo k medziročnému zvýšeniu čerpania výdavkov o 1 060,6 mil. eur, a to najmä v súvislosti so zmiernením negatívnych dopadov COVID 19.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur)Predbežná
skutočnosť
2019
Skutočnosť
k
30.11.2019
Schválený
rozpočet
2020
Schválený
rozpočet
2020
N O V E L A
Skutočnosť
k
30.11.2020
% plnenia ŠR
v roku 2019
% plnenia ŠR
v roku 2020
Index
2020 / 2019
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu15 825 53513 492 66515 792 69614 366 44713 309 63785,3%92,6%98,6%
Daňové príjmy12 336 35711 079 93012 817 47011 546 64410 732 95789,8%93,0%96,9%
EÚ príjmy2 126 9211 274 6231 677 6891 677 6891 667 68559,9%99,4%130,8%
Dividendy504 811382 610438 628442 445175 17575,8%39,6%45,8%
      z toho:  štátny rozpočet504 801382 600438 618442 435175 16575,8%39,6%45,8%
                   MH Manažment, a. s.1010101010100,0%100,0%100,0%
Ostatné príjmy857 446755 502858 909699 669733 82088,1%104,9%97,1%
Výdavky štátneho rozpočtu18 027 01515 303 02318 560 87826 319 08118 546 16784,9%70,5%121,2%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu1 037 178962 4201 156 8721 156 872723 95792,8%62,6%75,2%
EÚ výdavky2 092 5611 499 3381 677 6891 677 6891 773 37471,7%105,7%118,3%
Spolufinancovanie304 343247 284271 284271 284335 68081,3%123,7%135,7%
Odvod do EÚ vrátane rezervy750 226717 486913 641913 641788 63195,6%86,3%109,9%
Transfer Sociálnej poisťovni 00209 596209 596969 865––462,7%––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu13 842 70711 876 49514 331 79622 089 99913 954 66085,8%63,2%117,5%
Schodok štátneho rozpočtu-2 201 480-1 810 358-2 768 182-11 952 634-5 236 53082,2%43,8%289,3%
Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Podobné články