MF SR: Štát oproti plánu hospodáril lepšie

Vývoj štátneho rozpočtu v roku 2020 významne ovplyvnila prebiehajúca pandémia ochorenia COVID-19 a prijatie novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2020.

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu decembra 2020 príjmy v celkovej výške 15.750,6 mil. eur, pričom výdavky boli zrealizované v celkovej výške 23.509,0 mil. eur, čo znamenalo hotovostný schodok štátneho rozpočtu na úrovni 7.758,4 mil. eur. Oproti plánovanému deficitu na úrovni 11,953 mld. eur bol tak deficit nižší o vyše 4 miliardy eur.

„Po celý čas, čo sme vo vláde, sme sa snažili pristupovať k verejným výdavkom zodpovedne. Pomoc v rámci-korona krízy bola adresná a dovolím si povedať, že na základe dát a ich porovnania v rámci EÚ aj efektívna. Zároveň platí to, čo som povedal v polovici minulého roka pri schvaľovaní novely zákona o štátnom rozpočte, ak sa  nám podarí dosiahnuť na konci roka lepší výsledok oproti plánu, ľahšie sa bude Slovensku existovať v nasledujúcom období, a to i z hľadiska konsolidácie verejných financií, ktorá je naplánovaná na roky 2022 a 2023,“ povedal minister financií Eduard Heger.

Daňové príjmy celkovo dosiahli výšku takmer 11.872,2 mil. eur. Z toho najvýznamnejší objem tradične dosiahla daň z pridanej hodnoty, a to na úrovni takmer 6.800,9 mil. eur. Právnické osoby odviedli daň z príjmov vo výške 2.355,4 mil. eur. Spotrebné dane celkovo dosiahli 2.264,8 mil. eur, z toho spotrebná daň z minerálnych olejov predstavovala 1.199,4 mil. eur a spotrebná daň z tabakových výrobkov 759,9 mil. eur. Daň vyberaná zrážkou dosiahla 235,3 mil. eur a ostatné dane sa vybrali na úrovni 238,8 mil. eur. Fyzické osoby odviedli daň z príjmov vo výške 3.123,2 mil. eur, ale keďže územnej samospráve bolo poukázaných 3.146,2 mil. eur zaznamenal štátny rozpočet -23,0 mil. eur.

Príjmy z rozpočtu EÚ celkovo dosiahli 2.551,3 mil. eur, z toho najväčší objem na úrovni 744,4 mil. eur zaznamenalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR získalo príjmy z rozpočtu EÚ na úrovni takmer 481,0 mil. eur.

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend dosiahli 428,5 mil. eur. Ostatné príjmy štátneho rozpočtu dosiahli 898,6 mil. eur, z toho iné nedaňové príjmy tvorili 445,3 mil. eur a administratívne poplatky a iné poplatky a platby tvorili 388,9 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu sa čerpali na úrovni 796,9 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k čerpaniu na úrovni 2.326,9 mil. eur, s čím súvisí spolufinancovanie na úrovni 385,7 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala objem 877,4 mil. eur a transfer Sociálnej poisťovni bol poskytnutý na úrovni 969,9 mil. eur. Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu boli čerpané na úrovni 18.152,2 mil. eur.

Bližšie informácie o vývoji jednotlivých príjmových a výdavkových položkách štátneho rozpočtu budú k dispozícii po spracovaní finančných výkazov za rok 2020.

(v tis. eur)Schválený
rozpočet
2020
Schválený
rozpočet
2020
N O V E L A
Skutočnosť
k
31.12.2020
% plnenia ŠR
v roku 2020
Príjmy štátneho rozpočtu15 792 69614 366 44715 750 635109,6%
Daňové príjmy12 817 47011 546 64411 872 170102,8%
EÚ príjmy1 677 6891 677 6892 551 329152,1%
Dividendy438 628442 445428 47596,8%
      z toho:  štátny rozpočet438 618442 435428 46596,8%
                   MH Manažment, a. s.101010100,0%
Ostatné príjmy858 909699 669898 661128,4%
Výdavky štátneho rozpočtu18 560 87826 319 08123 509 05589,3%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu1 156 8721 156 872796 97368,9%
EÚ výdavky1 677 6891 677 6892 326 973138,7%
Spolufinancovanie271 284271 284385 660142,2%
Odvod do EÚ vrátane rezervy913 641913 641877 39296,0%
Transfer Sociálnej poisťovni209 596209 596969 865462,7%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu14 331 79622 089 99918 152 19282,2%
Schodok štátneho rozpočtu-2 768 182-11 952 634-7 758 42064,9%
Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Podobné články