COVID-19: Otázky a odpovede o očkovaní

Najlepšia odpoveď
0
0

Aká vakcína sa už požíva?

Vakcína mRNA Comirnaty proti COVID-19 je geneticky upravená vakcína založená na novej technológii vyrobená spoločnosťou Pfizer-BionTech. Keďže vakcína neobsahuje na tvorbu imunity živý vírus, nemôže u vás spôsobiť ochorenie COVID-19. Štúdie preukázali účinnosť a bezpečnosť a jej použitie bolo posúdené regulačnou autoritou Európskou liekovou agentúrou (EMA) a schválené Európskou komisiou.

Na vytvorenie dostatočnej ochrany očkovaním sa musí vakcína podať dvakrát v intervale 3 týždňov. Vakcína sa vstrekuje do svalu v hornej časti ramena. Každý zaočkovaný dostane potvrdenie o podaní očkovacej látky

  • Musíte sa aby ste vedeli pridať komentár
Najlepšia odpoveď
0
0

Aké očkovacie reakcie sa môžu vyskytnúť po očkovaní?

Po očkovaní mRNA vakcínou môžu nastať lokálne a všeobecné reakcie ako prejav interakcie tela s vakcínou. Tieto reakcie sa zvyčajne vyskytujú do 2 dní po očkovaní a zriedka trvajú viac ako 1 až 2 dni. Tak ako všetky vakcíny, aj Comirnaty môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

  • Veľmi časté vedľajšie účinky môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí: bolesť a opuch v mieste vpichu, únava, bolesť hlavy, bolesť svalov, bolesť kĺbov, triaška, horúčka.
  • Časté vedľajšie účinky môžu postihovať najviac 1 z 10 ľudí: začervenanie miesta vpichu a nevoľnosť.
  • Menej časté vedľajšie účinky môžu postihovať najviac 1 zo 100 ľudí: zväčšené lymfatické uzliny, nespavosť, bolesť v končatine, malátnosť, pocit nepohody, svrbenie v mieste vpichu.
  • Zriedkavé môžu postihovať najviac 1 z 1000: akútne dočasné jednostranné ochrnutie tváre. Reakcie na vakcínu sú väčšinou mierne alebo stredne závažné a vyskytujú sa o niečo častejšie po druhej vakcinácii. Uvedené možné reakcie sú spôsobené aktiváciou imunitného systému a nie sú prejavom infekcie COVID-19.

Bezpečnosť všetkých liekov sa monitoruje aj po ich registrácii, napr. prostredníctvom hlásení podozrení na vedľajšie účinky. Vedľajšie účinky majú povinnosť hlásiť zdravotnícki pracovníci, túto možnosť majú aj pacienti či ich rodinní príslušníci. Viac informácií tu:  http://www.sukl.sk

  • Musíte sa aby ste vedeli pridať komentár
Skvelá odpoveď
0
0

Kto by nemal byť očkovaný?

Očkovaní budú ľudia vo veku od 18 rokov. Zatiaľ nie sú dostatočné skúsenosti s očkovaním počas tehotenstva a dojčenia. Podanie očkovacej látky sa má zvažovať, len v prípade, ak možné prínosy prevažujú nad akýmikoľvek rizikami pre matku a plod. Každý, kto trpí akútnym ochorením so zvýšenou telesnou teplotou by  mal byť očkovaný až po uzdravení. Mierne prejavy prechladnutia bez zvýšenej teploty nie sú dôvodom na odloženie očkovania.

V prípade precitlivenosti/alergii na niektorú zložku očkovacej látky, nemali by ste byť očkovaný; ak máte alergie, informujte prosím vášho lekára pred očkovaním. Je nutná zvýšená opatrnosť pri vakcinácii u ľudí užívajúcich lieky na riedenie krvi, so zníženým počtom krvných doštičiek alebo s poruchou zrážania krvi. Osobám, u ktorých po prvej dávke vakcíny vznikla anafylaxia (extrémne silná alergická reakcia), sa nemá podať druhá dávka vakcíny.

  • Musíte sa aby ste vedeli pridať komentár
0
0

Aké účinné je očkovanie?

Adekvátna ochrana proti ochoreniu COVID-19 začína 7 dní po 2. očkovaní. Podľa súčasného stavu vedomostí je asi 95 zo 100 zaočkovaných ľudí chránených pred ochorením. Ako dlho bude táto ochrana trvať, nie je v súčasnosti známe. Keďže ochrana nenastupuje okamžite po očkovaní a nie je vyvinutá u všetkých zaočkovaných osôb, je nevyhnutné, aby ste napriek očkovaniu chránili seba a svoje okolie dodržiavaním pravidiel (držte si odstup, dodržiavajte hygienu, noste rúško, pravidelne vetrajte).

  • Musíte sa aby ste vedeli pridať komentár
0
0

Čo mám robiť pred a po očkovaní?

Ak ste v minulosti po očkovaní odpadli alebo ste náchylní na okamžité alergické reakcie, informujte o tom pred očkovaním vášho očkujúceho lekára/zdravotnú sestru (kvôli dlhšiemu následnému pozorovaniu po očkovaní). Po očkovaní zostanete v určenom priestore 30 minút na pozorovaní, ak nebudete mať žiadne ťažkosti nie sú potrebné zvláštne opatrenia, ale odporúča sa v deň očkovania telesné šetrenie a nekonzumovať alkohol.

V prípade bolesti alebo horúčky po očkovaní použite lieky proti bolesti / antipyretické lieky (napr. paracetamol). Váš všeobecný lekár, podľa ťažkostí príslušný špecialista vám s tým poradí.

  • Musíte sa aby ste vedeli pridať komentár
0
0

Sú komplikácie očkovania možné?

Komplikácie očkovania sú definované ako následky očkovania, ktoré idú nad rámec bežného rozsahu očkovacej reakcie a majú výrazný vplyv na zdravie očkovanej osoby. Tak ako všetky doteraz dostupné vakcíny, vo veľmi zriedkavých prípadoch nemožno vylúčiť reakciu z precitlivenosti (okamžitá alergická reakcia až do šoku) alebo iné komplikácie. Ak sa po očkovaní vyskytnú príznaky, ktoré prevyšujú vyššie uvedené dočasné, lokálne a všeobecné reakcie, kontaktujte lekára.

  • Musíte sa aby ste vedeli pridať komentár
Zobrazujem 6 výsledkov
Tvoja odpoveď
Vašu odpoveď na otázku môžete uverejniť ako hosť avšak budete mať menšie možnosti následnej úpravy. Viac možností získate ak . Ak ešte účet nemáte môžete si ho vytvoriť
Meno*
E-mail*