Opatrenia pre zariadenia sociálnych služieb

Zodpovedané
0
0

Prehľad najdôležitejších zmien stanovených vyhláškou hygienikov z Úradu verejného zdravotníctva SR pre domovy sociálnych služieb.

Info z vyhlášky ÚVZ SR:

 • Od 21. decembra bude možné navštevovať svojich blízkych v zariadeniach sociálnych služieb, ak návštevníci predložia pri vstupe negatívne výsledky RT-PCR testu nie staršie ako 72 hodín alebo antigénového testu na COVID-19 nie staršie ako 24 hodín. Návštevy musí rovnako povoliť samotné zariadenie sociálnych služieb.
 • Okrem týchto podmienok naďalej platí zákaz návštev v nemocniciach a ZSS s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim, ako aj návštev u ľudí, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko chorí alebo umierajúci.
 • Návštevníci musia počas návštev dodržiavať protiepidemické opatrenia príslušného zariadenia.
 • Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu nariadiť miernejšie alebo prísnejšie opatrenia podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Návštevy v zariadeniach sociálnych služieb sme počas sviatkov povolili, pretože mnohí klienti ZSS, pre ktorých sú tieto priestory domovom, sa so svojimi blízkymi nevideli pre vážnu epidemiologickú situáciu dlhý čas. Niektorí to znášajú veľmi ťažko a má to na nich nepriaznivý dopad. Rozumieme ľudskému rozmeru celej situácie, preto sme spolu s ministerstvom práce našli spôsob, ako návštevy umožniť, samozrejme, za dodržiavania prísnych protiepidemických opatrení vrátane testovania.“

Režim návštev v zdravotníckych zariadeniach ostáva nezmenený s možnosťou návštevy pacientov v terminálnom štádiu ochorenia. Situácia v nemocniciach je skutočne veľmi vážna a je nevyhnutné znížiť riziko prenosu na čo najmenšiu mieru. V zdravotníckych zariadeniach chorľavejú nielen pacienti, ale aj zdravotnícky personál, ktorý potom chýba pri ošetrovaní hospitalizovaných ľudí.

Viac: Klienti zariadení sociálnych služieb môžu byť na Vianoce so svojimi blízkymi

 • Musíte sa aby ste vedeli pridať komentár
Najlepšia odpoveď
0
0

COVID-19: Zatvorené lyžiarske strediská, kostoly aj zákaz stretávania. Prehľad obmedzení

Na Slovensku platí od 5. hodiny 1. januára 2021 platiť prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek. Opatrenie bude platiť do 24. januára. Rozhodla o tom vláda na silvestrovskom mimoriadnom rokovaní.

Kabinet výrazne zúžil okruh výnimiek, najzásadnejším je zrušenie stretávania sa s blízkymi v tzv. bubline. Ako vysvetlil minister zdravotníctva Marek Krajčí, doterajšie bubliny sa rušiť nemusia, nesmú sa však vytvárať nové. Obmedzeniu mobility má napomôcť aj zákaz cestovania medzi okresmi.

Zatvorené vleky a kostoly

Od polnoci zo Silvestra na Nový rok budú zároveň zatvorené všetky lyžiarske strediská.  Hotely nesmú prijímať nových hostí, už ubytovaní klienti môžu ostať, nesmú si však predĺžiť pohyb.

Zatvorené ostanú aj kostoly  – online prenos bohoslužieb je možný, prenosový tím môže tvoriť maximálne 6 osôb.

Zakázaná je konzumácia jedla v exteriéri či v blízkosti prevádzok – jedlo si bude možné zobrať len domov.
Krsty, sobáše a pohreby, vrátane ich civilných verzií, možno organizovať len do počtu 6 osôb.

Zatvorené ostanú aj predajne živých rýb v exteriéri. Podrobnosti uvádza aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 77/2020.

Od 1.  do 24. januára 2021 sa umožňujú tieto výnimky zo zákazu vychádzania, ktorý platí od 5. do 1. hodiny nasledujúceho dňa:

 • cesta do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cesta späť, a cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cesta späť,
 • cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cesta späť,
 • cesta na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cesta späť,
 • cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cesta späť,
 • cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cesta späť,
 • cesta na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cesta späť,
 • cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť,
 • cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cesta späť,
 • cesta osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cesta späť,
 • cesta späť z návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nebola vykonaná cesta do inej domácnosti,
 • cesta za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cesta späť,
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, a cesta späť,
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cesta späť,
 • cesta späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, kde sa zdržiavali len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 10. bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020,
 • cesta rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cesta realizovanú za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy,
 • cesta osoby do a zo školy alebo školského zariadenia,
 • cesta za účelom sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa predchádzajúcich dvoch bodov a cesta späť,
 • osoba bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci.
 • Musíte sa aby ste vedeli pridať komentár
0
0

Od 27. januára bude platiť prísnejší zákaz vychádzania. Bez testu len základné potreby ako nákup potravín, liekov alebo cesta k lekárovi.

Viac: Od 27. januára prísnejší zákaz vychádzania. Bez testu len základné potreby

 • Musíte sa aby ste vedeli pridať komentár
Zobrazujem 2 výsledky
Tvoja odpoveď
Vašu odpoveď na otázku môžete uverejniť ako hosť avšak budete mať menšie možnosti následnej úpravy. Viac možností získate ak . Ak ešte účet nemáte môžete si ho vytvoriť
Meno*
E-mail*